Olgu Sunumu

Hidradenitis Supurativa, Metabolik Sendrom ve Demodex spp. Enfestasyonu

10.5152/tpd.2018.5330

  • Emine Ünal
  • Ulviye Güvendi Akçınar
  • Ayşe Arduç

Gönderim Tarihi: 03.04.2017 Kabul Tarihi: 10.01.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(2):171-174

Hidradenitis supurativa kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Kronik inflamasyon zemininde gelişen bu dermatoz, kişinin yaşam kalitesini önemli derecede etkiler ve birçok komorbidite ile seyredebilir. Demodex spp, inatçı seyirli ve tedaviye dirençli deri hastalıkları ile ilişkilendirilmiştir. 46 yaş kadın hasta hasta kliniğimize gövdede ve kalçada yara şikayeti ile başvurdu. Dermatolojik muayenesinde gövdede abse formasyonu, postinflamatuvar pigment değişiklikleri izlendi. Her iki gluteada milimetrik skar formasyonu ile iyileşmiş folikülit benzeri lezyonlar izlendi. Bu şikayetleri yedi yıl önce başlamış ve giderek şiddetlenmişti. On yıldır Diabetes mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi tanıları olan hasta metabolik sendrom ile takip edilmekteydi. Yara kültüründe üreme olmadı. Hastaya standart yüzeyel deri biyopsi yapıldı ve Demodikozis saptandı. Hasta oral metronidazol ve topikal permetrin losyon ile tedavi edildi ve kliniğinde belirgin düzelme oldu. Bu olgu ışığında, Hidradenitis supurativa tanılı hastalarda Demodex spp. aranması ve tespit edilirse uygun tedavinin verilmesini öneriyoruz. Bu olgu hidradenitis supurativa ve Demodex enfestasyonu ilişkisini gösteren ilk bildirimdir.

Anahtar Kelimeler: Hidradenitis supurativa, obezite, Demodex spp., metabolik sendrom