Özgün Araştırma

Hidatik Kistin Perkütan Tedavisinde Alternatif Metod: PAI Tekniği

10.5152/tpd.2016.4264

  • Burhan Özdil
  • Can Keçe
  • Ömer Vedat Ünalp

Gönderim Tarihi: 26.04.2015 Kabul Tarihi: 14.04.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(2):77-81

Amaç:

Cerrahi komplike kistik ekinokokkoziste hala ilk seçenektir. Buna ragmen son yıllarda perkütan metodlar daha sık uygulanmaktadır. PAIR (Giriş, Aspirasyon, İnjeksiyon, Reaspirasyon) tekniği çok sık uygulanan bir metodtur. PAI tekniği (Giriş, aspirasyon, İnjeksiyon) reaspirasyonun yapılmadığı ve tüm kist tiplerine (tip1-5) uygulanabilen yeni bir metodtur.

Yöntemler:

Prospektif olarak 52 hidatik kist olgusu çalışmaya alındı. Bunlardan 34’ü tip I-II, 13 tanesi tip III, 5 tanesi de tip IV ve V idi. Teknik ultrasonografi eşliğinde 20 G chiba ignesi kullanılarak yapıldı. Kist içine girer girmez kist basıncını düşürmek için maksimum içerik aspire edildi. Aspire edilen sıvıda bilier bağlantıyı gösteren safra sızıntısı olmadığından emin olduktan sonra kist kavitesi içine % 95 alkol verildi. Reaspirasyon yapılmadı.

Bulgular:

Üç ay sonraki ultrasonografik değerlendirmede tüm vakalarda kist boyutu küçüldü. Kistin likit komponenti kayboldu ve solit karakter kazandı.

Sonuç:

İçerisinde kız vezikül, yoğun septasyon varlığı ve kist boyutuna bakılmaksızın tüm hidatik kistler PAI tekniği ile güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilebilir

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, teropatik, metodlar