Özgün Araştırma

Hatay’dan Toplanan Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) (Geniş Parmaklı Keler)’in Helmint Faunası

  • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
  • Nurhan SÜMER
  • Nagihan YILMAZ

Gönderim Tarihi: 24.07.2008 Kabul Tarihi: 20.08.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):393-395

Bu çalışma, 2000-2008 yılları arasında Hatay’dan yakalanan 22 (11 dişi, 11 erkek) Hemidactylus turcicus (Geniş Parmaklı Keler)’ un helmintlerini incelemek üzere yapılmıştır. Çalışma sonucunda 2 helminth türüne (Spauligodon laevicauda, Macracanthoryhnchus catulinus) rastlanmıştır. Bulunan helmint türleri Türkiye için yeni kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Geniş Parmaklı Keler, Nematod, Akanthosefal