Özgün Araştırma

Hatay yöresindeki Tabanidae (Diptera) Türleri Üzerine Araştırmalar

  • Mehmet YAMAN
  • Şükran YAĞCI

Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):113-117

Bu çalışma, Hatay yöresinde bazı Tabanidae türlerinin belirlenmesi amacı ile 2002 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yapılmıştır. Tabanidae örnekleri Antakya, Belen, Hassa ve İskenderun ilçelerine bağlı çalışma merkezlerinde konak üzerinden el ile alınmak suretiyle toplanmıştır. Örneklerin toplandığı çalışma merkezlerini, su kaynağına yakın çayırlar ve otlaklar, maki bitki örtüsü ile örtülü yamaçların bulunduğu dağlar (800-1650 m) ve orman açıklıkları oluşturmuştur. İncelenen toplam 622 Tabanidae örneğinden 4 cinse ait 19 tür tespit edilmiştir. Buna göre Dasyrhamphis ve Philipomyia cinslerinden ikişer tür (D. carbonarius, D. umbrinus, P. aprica, P. graeca), Tabanus cinsinden 14 tür (T. bromius, T. cuculus, T. eggeri, T. exclusus, T. fraseri, T. glaucopis, T. indrae, T. leleani, T. lunatus, T. miki, T. shannonellus, T. spectabilis, T. spodopterus,T. tergestinus) identifiye edilmiştir. Chrysops cinsinden ise bir tür (C. (s.str.) caecutiens ludens) teşhis edilmiştir. Bunlardan C. (s.str.) caecutiens ludens, D. umbrinus, P. aprica, T. exclusus, T. fraseri, T. glaucopis, T. indrae, T. lunatus, T. miki, T. shannonellus, T. spectabilis, T. spodopterus türleri Hatay yöresinden ilk kez tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diptera, Tabanidae, Hatay, Türkiye