Özgün Araştırma

Hatay İli’nde Kistik Ekinokokkozis Sorunu

  • Sibel HAKVERDİ
  • Gülnaz ÇULHA
  • M. Şerefettin CANDA
  • Mehmet YALDIZ
  • Süleyman ALTINTAŞ

Gönderim Tarihi: 24.03.2008 Kabul Tarihi: 07.05.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):340-342

Ekinokokkozis, Echinococcus granulosus ve E. multilocularis tarafından oluşturulan zoonotik bir enfeksiyondur. Ülkemiz dahil olmak üzere birçok ülkede ciddi bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatay İl’inde daha önce Ekinokokkozis ile ilgili bir çalışma yapılmadığı için, ilimizdeki oranları belirlemek ve konuya dikkat çekmek amacıyla Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma hastanesi ile Antakya ve İskenderun Devlet Hastanelerinin patoloji laboratuarlarında tanı almış kistik ekinokokkozis olgularını retrospektif olarak değerlendirdik. Toplam 26 kistik ekinokkokozis olgusunun 18’i (%69,23) kadın, 8’i (%30,76) erkek hastalardan oluşmuştur. En fazla karaciğer (%57,6) ve akciğer (%19,23) olmak üzere peritoneal bölge, dalak, servikal bölge, kas ve insizyon hattında izlendi. Ayrıca Antakya mezbahasında kesilen sığırlardaki Kistik Ekinokokkozis olgularını da değerlendirdik ve oranı %3,23 olarak bulduk.

Anahtar Kelimeler: Kistik Ekinokokkozis, Hatay ili, Türkiye