Özgün Araştırma

Hatay İli Çocuk Esirgeme ve Yetiştirme Kurumlarında Enterobius vermicularis Yaygınlığının Araştırılması

  • Gülnaz ÇULHA

Gönderim Tarihi: 06.10.2004 Kabul Tarihi: 22.11.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):221-223

Çalışmamızda yaşları 0-7 arasında değişen Hatay İli Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklarda ve yaşları 7-17 arasında değişen Hatay İli Erkek Yetiştirme Yurdu ile Kız Yetiştirme Yurdu’nda selofanlı lam yöntemi ile Enterobius vermicularis’in yaygınlığı araştırıldı. Hatay İli Çocuk Esirgeme Kurumundaki 70 çocuğa (30 erkek, 40 kız) , Erkek Yetiştirme Yurdu’ndaki 60 erkek çocuğa ve Kız Yetiştirme Yurdu’ndaki 55 kız çocuğa selofanlı lam yöntemi uygulanmış, Çocuk Esirgeme Kurumundaki 50 (%71.4) , Erkek Yetiştirme Yurdunda 5 ( %0.08) , Kız Yetiştirme Yurdunda da 8 (%0.14) çocukta E.vermicularis saptanmıştır. Hatay İli Çocuk Esirgeme Kurumunda inceleme yapılan erkek çocukların %100’ünün kız çocukların ise %50’sinin E.vermicularis ile enfekte olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak dünyada olduğu gibi ülkemizde de E. vermicularis önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmakta ve özellikle ilkokul çağı çocuklarında önemli sıkıntılar yaratmaktadır. Ayrıca çocukların toplu olarak bulunduğu çocuk yuvası, anaokulları, ilkokullar, çocuk yetiştirme ve esirgeme kurumları E.vermicularis için risk grubunu oluşturmaktadır. Çalışmamız Hatay Bölgesinde E. vermicularis yaygınlığını belirlemek amacıyla son on yılda yapılan tek çalışma olması nedeniyle de önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enterobius vermicularis, çocuk, yetiştirme yurdu, selofanlı lam yöntemi