Özgün Araştırma

Hatay, Burdur ve Kuzey Kıbrıs Köpeklerinde Leishmaniasisin Seroprevalansı

10.5152/tpd.2016.4036

  • Yunus Emre Beyhan
  • Bekir Çelebi
  • Osman Ergene
  • Mesut Mungan

Gönderim Tarihi: 05.12.2014 Kabul Tarihi: 01.02.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(1):9-12

Amaç:

Bu çalışmada, Hatay, Burdur ve Kuzey Kıbrıs köpeklerinde leishmaniasisin serolojik olarak araştırılması amaçlanmıştır

Yöntemler:

Hatay’dan 124, Burdur’dan 49 ve Kuzey Kıbrıs’tan 105 olmak üzere toplam 278 köpekten kan alınmıştır. Serum örneklerinin dilusyonları hazırlanarak İndirek Floresan Antikor Tekniği (IFAT) ile Anti-Leishmania antikorlarının varlığı araştırılmıştır.

Bulgular:

Hatay’dan bir (%0,8) ve Kuzey Kıbrıs’tan iki (%1,9) olmak üzere toplam üç köpek (%1,1) seropozitif, yine Kuzey Kıbrıs’tan bir köpek (%0,4) şüpheli pozitif bulunmuştur. Burdur ilindeki tüm köpekler ise seronegatif olarak tespit edilmiştir.

Sonuç:

Bu çalışma, Hatay ve Burdur illerinde parazitin köpeklerdeki yaygınlığı üzerine yapılan ilk araştırmadır. Hatay’da ve Kuzey Kıbrıs’ta saptanan seropozitiflikler parazitin bu bölgelerdeki varlığını göstermekte ve elde edilen sonuçlar hastalığın yaygınlığı hakkındaki verilere epidemiyolojik açıdan katkı sağlamaktadır. Daha sağlıklı verilerin elde edilebilmesi için, daha geniş köpek popülasyonları ve vektör tatarcıklar üzerinde araştırmaların yürütülmesi faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Leishmania, Hatay, Burdur, Kuzey Kıbrıs, Köpek