Özgün Araştırma

Hakkari (Yüksekova) Yöresinde Kesilen Kıl Keçilerinde Karaciğer Kelebeklerinin Yayılışı

  • Abdurrahman GÜL
  • Abdülalim AYDIN

Gönderim Tarihi: 12.03.2008 Kabul Tarihi: 09.10.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):334-336

Bu araştırma, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde bulunan kasaplara ait özel kesimhanelerde, kesimi yapılan 267 kıl keçisinde distomatosisin yaygınlığını araştırmak için yapılmıştır. Araştırmada, 267 kıl keçisinin 165’inde (%61,80) distomatosis tespit edilmiştir. Distomatosis, bir yaşından küçük kıl keçilerinde (20/98) %20,41 oranında, bir yaşından büyük kıl keçilerinde ise (145/169) %85,80 oranında belirlenmiştir. Distomatosisten sorumlu etken türlerin daha çok Fasciola hepatica (%41,21) ve Dicrocoelium dendriticum (%42,42) türleri olduğu saptanmış olup, miks enfeksiyonlar (F. hepatica + D. dendriticum) ise sadece bir yaşından büyük keçilerde (%13,94) belirlenmiştir. Araştırmada, Fasciola gigantica sadece bir yaşından büyük 145 kıl keçisinin 4 (%2,76)’ünde tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Distomatosis, Kıl Keçisi, Hakkari