Derleme

Göze Yerleşen Protozoon ve Artropodlar

  • Sami GÖKPINAR
  • Meral AYDENİZÖZ

Gönderim Tarihi: 31.12.2008 Kabul Tarihi: 18.05.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(2):137-144

Protozoon ve artropodlar ülkemiz dahil olmak üzere tüm dünyada oldukça yaygın olarak görülürler. Bu canlılar insan ve hayvanlarda çeşitli bozukluklara sebep olurlar. Bunların bir kısmı insan ve hayvanlarda göz bozukluklarına da sebep olmaktadır-lar. Bu derleme de insan ve hayvanlarda göze yerleşen protozonlardan, Toxoplasma gondii, Leishmania spp., Trypanosoma spp., Giardia spp., Acanthamoeba spp., Plasmodium spp. ve artropodlardan myiasis sinekleri, Phthirus pubis, keneler, Demodex folliculorum ve hala hangi takımda olduğu tartışma konusu olan Linguatula serrata’nın hangi konaklarda göze ne şekilde yerleş-tiği, oluşturduğu semptomlar, tanı ve tedavisinden bahsedildi.

Anahtar Kelimeler: Protozoon Artropod göz konak semptom teşhis tedavi