Olgu Sunumu

Gluteal Bölgede İzole Kist Hidatik

10.5152/tpd.2014.2682

  • Bülent Gürbüz
  • Hakan Baysal
  • Begümhan Baysal
  • Haydar Yalman
  • Mehmet Rafet Yiğitbaşı

Gönderim Tarihi: 22.02.2013 Kabul Tarihi: 16.05.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):51-54

Echinococcus granulosus adı verilen bir parazitoz tarafından meydana gelen hidatik kist hastalığı, içerisinde ülkemizin de bulunduğu endemik bölgelerde ciddi bir sağlık sorunu teşkil etmektedir. Hastalık her ne kadar en fazla karaciğer ve akciğeri etkilerse de, literatürde vücudun birçok yerinde tutulum bildirilmiştir. İzole yumuşak doku tutumları çok nadir gözlenmekle birlikte, bu yazıda gluteal bölgede izole bir hidatik kist vakası sunulmuştur. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 51-4)

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, Echinococcus granulosus, kas, primer, gluteal