Özgün Araştırma

Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa)’ndeki Eğrez Balıkları (Vimba vimba L. 1758)’nda Görülen Helmint Parazitler

  • Ali AYDOĞDU
  • Hüseyin EMENCE
  • Deniz İNNAL

Gönderim Tarihi: 20.07.2007 Kabul Tarihi: 05.10.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):86-90

Bu çalışma ile Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa)’ndeki Eğrez balıklarının (Vimba vimba L. 1758) helmint parazitleri Mayıs 2003 – Nisan 2004 tarihleri arasında araştırılmıştır. Toplam 62 adet Eğrez balığı incelenmiştir. İncelenen balıkların 43 adetinde 4 helmint türü [(Dactylogyrus sphyrna Linstow, 1878 (Monogenea), Diplostomum sp. Nordmann, 1832 (Digenea), Caryophyllaeus laticeps (Palas, 17819 (Cestoda), Contracaecum sp. Railliet and Henry, 1912 (Nematoda)] bulunmuştur. Konak balığın solungaçlarında tespit edilen D. sphyrna dominant parazit türü olup 62 balığın 30’unda (%48,39) toplam 308 adet bulunabilmiştir. İkinci dominant parazit türü olarak tespit edilen Diplostomum sp. 29 (%46,77)’unun göz merceklerinde toplam 233 adet ve üçüncü dominant helmint türü olarak tespit edilen C. laticeps 8 (%12,90) balıkta toplam 37 adet tespit edilmiştir. Contracaecum sp. yalnızca 3 balıkta (%4,84) toplam 4 adet bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gölbaşı Baraj Gölü, Eğrez Balığı, Helmint, Monogenea, Digenea, Cestoda, Nematoda