Özgün Araştırma

Gökçeada Kıyı Sularındaki Balıkların Parazitik Nematodları

10.5152/tpd.2013.44

  • Ahmet Akmırza

Gönderim Tarihi: 31.01.2013 Kabul Tarihi: 27.06.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):199-202

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Gökçeada civarındaki balıkların parazitik nematodları ve bu nematodların konakçıları ile bunların enfeksiyon değerlerini belirlemektir.

Yöntemler:

Değişik av araçları ile yakalanan balıklar canlı olarak laboratuvara getirildi. Disekte edilen balıklar nematodlar yönünden incelendi. Bulunan nematodlar canlı olarak incelendiği gibi bazıları fikse edildi. Daha sonra fikse edilen nematodlar laktofenol ile şeffaflaştırılarak yapıları araştırıldı ve türleri teşhis edildi.

Bulgular:

Elli farklı balık türüne ait toplam 887 adet balığın incelendiği bu çalışmada 25 balık türünde 7 nematod türü (Anisakis simplex, Contracaecum fabri, Contracaecum aduncum, Cucullanus micropapillatus, Cucullanus hians, Ascarophis sp,. Echinocephalus spinosissimus) bulundu.

Sonuç:

Farklı 11 er balık türünde bulunan Anisakis simplex ve Contracaecum fabri türlerinin bu bölge için dominant olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Nematoda, balık parazitleri, Gökçeada balıkları