Özgün Araştırma

Gemlik Askeri Hara Atlarında Dışkı Muayenesi ile Saptanan Parazitler

  • Serkan BAKIRCI
  • Veli Y. ÇIRAK
  • Ender GÜLEĞEN
  • Ali KARABACAK

Gönderim Tarihi: 18.08.2003 Kabul Tarihi: 27.01.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):35-37

Bu çalışma, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda bulunan farklı yaş, cinsiyet ve ırktan toplam 85 attaki solunum ve sindirim sistemi parazitlerini saptamak için yapılmıştır. Bu amaçla her attan taze dışkı örnekleri alınmış ve bu örnekler flotasyon, sedimentasyon ve Baermann-Wetzel yöntemleriyle muayene edilmiştir. Muayeneler sonunda toplam 64 at (%75.29) en az bir (%62.35) veya iki (%12.94) parazitle enfekte bulunmuştur. Bulunan helmintlerin atlar arasındaki yayılış oranı Strongylidae (%71.76), Parascaris equorum (%8.23), Dictyocaulus arnfieldi (%1.17), Oxyuris equi (%1.17), Anoplocephalidae (%1.17) şeklinde olurken, 5 (%5.88) atta da Eimeria leuckarti teşhis edilmiştir. Strongylidae yumurtaları saptanan örneklerden dışkı kültürü hazırlanarak 3.dönem larvalar (L3) elde edilmiştir. Teşhisi yapılan larvaların %98’i Cyathostominae, %2’si ise Triodontophorus spp. olarak belirlenmiş, Strongylus cinsinden larvaya ise rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: At, Helmint, Eimeria, Askeri Hara