Özgün Araştırma

Fas'ta Kutanöz Leishmaniasis’in Güncel Durumu

10.5152/tpd.2014.1401

  • Zineb Tlamçani
  • Mohammed Er-Rami

Gönderim Tarihi: 07.11.2013 Kabul Tarihi: 21.11.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):5-8

Kutanöz Leishmaniasis (KL) 88 ülkenin nüfusunu etkilediği için küresel düzeyde bir halk sağlığı sorunudur. Fas’ta, yaygın olarak dağılmıştır, Leishmania tropica, Leishmania major ve nadiren Leishmania infantum etkendir. Fas’ta Leishmaniasis’in farklı formlarının coğrafi dağılımı iyi tanımlanmış biyo-iklimsel bölgelerle bağlantılıdır. Son yirmi yılda, KL’nin epidemiyolojik durumu önemli ölçüde değişmiştir. Önceden muaf olan bölgelere coğrafi genişleme ve Fas’ın çeşitli illerinde kutanöz Leishmaniasis ve visseral Leishmaniasis odaklarında örtüşmenin çıkması ile giderek epidemik bir görünüm kazanmaktadır. Bu derlemede son yirmi yıl içinde epidemiyolojik durumun evrimi ve seyrini etkileyebilecek epidemiyolojik etkenler rapor edilecektir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 5-8)

Anahtar Kelimeler: Kutanöz Leishmaniasis, epidemiyoloji, Fas