Olgu Sunumu

Faringeal Sülük: Limnatis nilotica Enfestasyonuna Bağlı Ağır Anemi Tablosu Gelişen Bir Olgu

  • Hasan AĞIN
  • Fahri Yüce AYHAN
  • Gamze GÜLFİDAN
  • Didem ÇEVİK
  • Hürriyet DEREBAŞI

Gönderim Tarihi: 06.09.2007 Kabul Tarihi: 26.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):247-248

Sülük enfestasyonları epistaksis, hemoptizi, hematemez, vajinal kanama gibi değişik klinik semptomlara sebep olabilir. Bu nedenle kırsal kesimden gelen hastalarda açıklanamayan anemi tablolarında sülük enfestasyonu akla getirilmelidir. Bu yazıda hemoptizi ve epistaksis ile gelen ve tanı koymada güçlük yaratan bir faringeal sülük enfestasyonu olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sülük, anemi, hemoptizi, epistaksis