Olgu Sunumu

Exchange Transfüzyon Uygulanan HIV ile Koenfekte Ağır P. falciparum Sıtması: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2017.5584

  • Ayşe Sağmak Tartar
  • Ayhan Akbulut
  • Ömür Gökmen Sevindik
  • Hatice Handan Akbulut
  • Kutbeddin Demirdağ

Gönderim Tarihi: 24.09.2017 Kabul Tarihi: 30.11.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(4):219-222

Ülkemizde yıllar içinde yerli sıtma vakalarında dramatik bir düşüş yaşansa da import malarya olgu sayısında ciddi artış dikkat çekmektedir. Otuz iki yaşındaki erkek hasta; ateş, üşüme, titreme, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleriyle başvurdu. Sık sık Batı Afrika’ya seyahat eden hasta 1 ay önce dönmüş. Seyahat öncesi herhangi bir kemoprofilaksi almamış. Yapılan fizik muayenesinde olumlu olarak ateşi 39,3°C, orofarinks hafif hiperemik, barsak sesleri hiperaktif ve hepatosplenomegali saptandı. Laboratuvarında hemoglobin: 8,8 g/ dL, Anti- hıv pozitif saptandı. Hazırlanan ince yayma ve kalın damla kan preparatlarının mikroskobik incelemesinde yaygın trofozoid formları görüldü; double-dutted ring formu ve muz şeklinde gametosit görülmesi ile P. falciparum sıtması tanısı konuldu. Hastaya oral artemether 20 mg/lumefantrin 120 mg 2X4 tablet ve trimetoprim- sülfametoksazol profilaksisi başlandı. Takiplerinde hemoglobin düzeyleri 5,8 g/dL’e geriledi. Hematoloji birimiyle konsülte edildi, exchange transfüzyon (EET) önerildi. EET, aferez cihazı ile sekiz ünite eritrosit süspansiyonu kullanılarak yapıldı. Hasta şifa ile taburcu edildi. HIV açısından takip ve tedavisi devam etmektedir. Bu vaka yurt dışı seyahat öyküsü olan hastalarda sıtma ile birlikte komorbid durumların akılda tutulması ve her ne kadar etkinliği kanıtlanmamış olsa da EET tedavisinin ağır sıtmada bir alternatif olarak kullanılmış olması nedeniyle dikkat çekici bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: P. falciparum, exchange transfüzyon, sıtma