Olgu Sunumu

Evcil Kedilerde Troglostrongylus brevior: Türkiye’deki İlk Olgu

10.4274/tpd.galenos.2020.6889

  • Şinasi Umur
  • Öykü Barılı
  • E. Burcu Gencay Topçu
  • Ali Tümay Gürler

Gönderim Tarihi: 06.04.2020 Kabul Tarihi: 08.05.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(3):176-178 PMID: 32928727

Kedilerin solunum sistemi hastalıklarında parazitik bronkopneumoni önemli rol oynar. Troglostrongylus türleri yabanıl kedilerde bulunmasına karşın, son yıllarda özellikle Akdeniz ve Balkan ülkelerinde evcil kedilerde de sık rastlanmaktadır. Bu olguda, hastalığa bağlı ötenazi uygulanan iki yaşlı evcil kedinin akciğer dokusunda rastlanan Troglostrongylus brevior rapor edilmiştir. Bilgilerimize göre Türkiye’de ilk Troglostrongylus brevior olgusudur.

Anahtar Kelimeler: Troglostrongylus brevior, kedi, akciğer kılkurdu, nematod, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)