Özgün Araştırma

Erzurum İlinde Yetiştirilen Koyunlarda Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Parazitler

10.4274/tpd.galenos.2019.6512

  • Muzaffer Akyüz
  • Rıdvan Kirman
  • Sali Yaya
  • Hatice Gülbeyen
  • Esin Güven

Gönderim Tarihi: 16.07.2019 Kabul Tarihi: 13.09.2019 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(4):187-193 PMID: 31865654

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Erzurum ilinde yetiştirilen koyunlarda Eimeria ve helmint türlerinin varlığını ve yaygınlığını dışkı bakısı ile ortaya koymaktır.

Yöntemler:

Dışkı örnekleri, Şubat-Mart 2019 tarihlerinde Aziziye, Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde yetiştirilen farklı yaş ve cinsiyetteki 784 koyundan toplandı. Toplanan dışkı örnekleri Fulleborn flotasyon, Benedek sedimentasyon ve Baermann-Wetzel metotları ile incelendi.

Bulgular:

İncelenen örneklerde, Eimeria oocystleri %49,36 (387/784), helmint etkenleri ise %74,11 (581/784) oranlarında saptandı. Eimeria spp. pozitif örneklerde; E. parva (%59,68), E. ovina (%51,67), E. faurei (%47,80), E. ahsata (%39,27), E. granulosa (%36,62), E. punctata (%28,42), E. pallida (%26,09), E. ovinoidalis (%18,34), E. crandallis (%16,79), E. intricata (%15,76), E. weybridgensis (%11,36) ve E. marsica (%6,20) türleri belirlendi. Cins/tür bazında tanımlanan helmint etkenleri şunlardır: Dicrocoelium spp. (%33,91), Fasciola spp. (%5,68), Paramphistomum spp. (%2,58), Moniezia spp. (%5,85), Trichostrongylid tip yumurta (%49,05), Marshallagia spp. (%38,73), Nematodirus spp. (%20,98), Trichuris spp. (%14,46), Protostrongylus spp. (%18,42), Dictyocaulus filaria (%2,41) ve Muellerius capillaris (%1,38).

Sonuç:

Paraziter enfeksiyonlar, hayvan yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. İlerleyen dönemlerde, bu çalışmanın verileri doğrultusunda bu bölge hayvanlarında saptanan parazitlere yönelik koruma ve kontrol çalışmalarının planlanması ve hayvan yetiştiricileri ile bu bilgilerin paylaşılması düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erzurum, koyun, flotasyon, sedimentasyon, Baermann-Wetzel

Tam Metin (İngilizce)