Özgün Araştırma

Erzurum İlinde Üç Kırmızı Tilkide (Vulpes vulpes) Kene (Ixodoidea) ve Pire (Siphonaptera) Türleri

10.5152/tpd.2011.27

  • Mehmet Fatih Aydın
  • İbrahim Balkaya
  • Münir Aktaş
  • Nazir Dumanlı

Gönderim Tarihi: 08.11.2010 Kabul Tarihi: 03.02.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):110-113

Bu çalışmada 2009 yılı Ocak ayında Erzurum ilinde trafik kazası sonucu öldüğü anlaşılan üç kırmızı tilki (Vulpes vulpes) ektoparazitler yönünden muayene edilmiştir. Muayene edilen tilkilerden 13 adet kene ve 74 adet pire toplanmış, toplanan kene ve pireler içinde %70 alkol bulunan şişelerde laboratuara getirilmiştir. Keneler %70’lik alkolden alınıp direkt olarak stereo mikroskop altında identifiye edilmiş, pireler ise %10’luk KOH içerisinde 4-13 günde şeffalandırılmış, distile suda 3-4 kez yıkanmış ve daha sonra kalıcı preparatları hazırlanarak ışık mikroskobunda tür teşhisleri yapılmıştır. Kene örneklerinin iki farklı tür içerdiği saptanmış, bu türlerin Ixodes hexagonus Leach, 1815 (5 erkek, 7 dişi) ve Haemaphysalis numidiana Neumann, 1905 (1 erkek) olduğu belirlenmiştir. Pire örneklerinin ise dört farklı tür içerdiği, bu türlerin Pulex irritans Linne, 1758 (23 erkek, 37 dişi), Chaetopsylla globiceps Tacshenberg, 1880 (11 dişi), Ctenocephalides canis Curtis, 1826 (2 dişi) ve Ctenocephalides felis felis Bouche, 1835 (1 dişi) olduğu saptanmıştır. Bu çalışma ile tilkilerde H. numidiana ilk kez tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vulpes vulpes, Ixodoidea, Siphonaptera, Erzurum