Olgu Sunumu

Eritrosit Değişimi Uygulanan Serebral Sıtma Olgusu

10.5152/tpd.2017.4704

  • Gürsel Ersan
  • Işıl Köse
  • Fatma Liv
  • Bengü Gireniz Tatar
  • Şükran Köse

Gönderim Tarihi: 17.05.2016 Kabul Tarihi: 02.04.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(2):123-125

Plasmodium falciparum ciddi, hatta ölümcül “Serebral Malarya” klinik tablosuna neden olabilir. Serebral Malarya, bilinç bozukluğu ve nöbetler ile karakterize ciddi sıtma sendromu olup hızla değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Bununla birlikte, tedaviye rağmen serebral malarya ölümcül olabilir. Eritrosit değişimi (eritrositaferezi) uygulamasının, ciddi/ağır sıtma olgularının tedavisinde kullanıldığını bildiren çalışmalar vardır. Bu olgu sunumunda, serebral sıtma tanısı nedeniyle antimalaryal ilaç tedavisi verilen bir olgunun eritrosit değişimi ile desteklenerek başarılı bir şekilde tedavi edildiği vurgulanmaktadır

Anahtar Kelimeler: Sıtma, eritrositaferez, plasmodium falciparum