Özgün Araştırma

Şeritli Semender (Triturus vittatus (Jenyns, 1835)) ve Pürtüklü Semender (Triturus karelinii (Strauch, 1870))’lerin Helmint Faunası Üzerine Bir Ön Çalışma

  • Hikmet Sami YILDIRIMHAN

Gönderim Tarihi: 19.03.2007 Kabul Tarihi: 10.10.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):158-160

1997-2006 yılları arasında değişik dönemlerde Bursa’dan yakalanmış 20 Şeritli semender ile 16 Pürtüklü semender helmintleri belirlenmek üzere incelenmiştir. İnceleme sonucunda şeritli semenderde 3 (Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782), , Megalobatrachonema terdentatum (Linstow 1890) ve Oxysomatium brevicaudatum (Zeder 1800)), Pürtüklü semenderde 1 nematod (Oxysomatium brevicaudatum) türüne rastlanmıştır. Bu konaklar üzerinde Türkiye’de yapılmış ilk çalışma olup, Megalobatrachonema terdentatum Türkiye için yeni kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Şeritli Semender, Pürtüklü Semender ve Nematod