Özgün Araştırma

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı’na Müracaat Edenlerde Anti‐Toxocara canis IgG Antikorlarının Araştırılması

  • Süleyman YAZAR
  • Ozan YAMAN
  • Ülfet ÇETİNKAYA
  • Berna HAMAMCI
  • İzzet ŞAHİN

Gönderim Tarihi: 18.11.2009 Kabul Tarihi: 07.01.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):24-26

İnsan Toxocara canis enfeksiyonları, tüm dünyada özellikle ılıman ve tropikal iklim bölgelerinde görülür. Hastalığın bulaşmasında köpekler rezervuardır. Köpek yavruları hem konjenital hem de anne sütünden enfekte olabildikleri için, aylarca her gün dışkıları ile çevreye çok sayıda yumurta atarlar. İnsan, T. canis için doğal bir konak olmadığından larvalar insan vücudunda olgunlaşamaz fakat iç organlara göç ederek yerleştiği yerde yabancı cisim etkisi oluşturur. Çalışmamızda, hastanemiz farklı servislerinden laboratuvarımıza başvuran yaşları 1 ile 68 (yaş ortalaması: 18.54±24.5) arasında değişen, 61 (%54,6)’i erkek ve 51 (%45,5)’i kadın olmak üzere toplam 112 hastanın kan örneklerinde ELISA yöntemi ile anti‐Toxocara canis IgG antikorları araştırılmıştır. Hastaların 24 (%21,4)’ünde anti‐Toxocara canis IgG antikorları pozitif bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Toxocara canis, IgG, Kayseri