Özgün Araştırma

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı’na Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Süleyman YAZAR
  • Ozan YAMAN
  • Niğmet GÖZKENÇ
  • İzzet ŞAHİN

Gönderim Tarihi: 03.05.2005 Kabul Tarihi: 14.10.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):261-263

Çalışmamızda, Nativ-Lugol ve flotasyon / sedimentasyon yöntemleri kullanılarak, 2000-2004 yılları arasında laboratuarımıza başvuran 34.883 kişiden alınan dışkı örnekleri ve ayrıca bu kişilerden anal bant örneği alınabilen 9.879 kişinin anal bant preparatları incelenmiştir. İncelenen hastaların 9.704 (%27,8)’ünde bağırsak paraziti saptanmıştır. Saptanan parazitler arasında; Blastocystis hominis 6.723 (%19,3), Entamoeba coli 1.007 (%2,9), Giardia intestinalis 892 (%2.6), Entamoeba histolytica/E.dispar 798 (%2,3), Endolimax nana 486 (%1,4), Entamoeba hartmanni 252 (%0,7), Enterobius vermicularis 242 (%2,45), Iodamoeba bütschlii 109 (%0,3), Taenia sagitana 92 (%0,3), Chilomastix mesnili 67 (%0,2), Ascaris lumbricoides 55 (%0,2), Hymenolepis nana 40 (%0,1) sayı ve yüzdeleri ile sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Kayseri