Özgün Araştırma

Eozinofil Sayısı Yüksek Olanlarda Kistik Ekinokokkozis Araştırılmalı mı?

  • Senem YAMAN KARADAM
  • Hatice ERTABAKLAR
  • Cavide SARI
  • Yelda DAYANIR
  • Sema ERTUĞ

Gönderim Tarihi: 23.03.2009 Kabul Tarihi: 17.07.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):203-206

Echinococcus granulosus metasestodunun neden olduğu kistik ekinokokkozis (KE) dünyada ve ülkemizde önemli sağlık sorunlarına neden olan paraziter hastalıklardan biridir. Bu çalışmada eozinofil sayısı yüksek olan (≥ 350/mm3) olgularda KE araştırılmasının gerekli olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla eozinofil düzeyi yüksek bulunan yaşları 1-94 arasında değişen 392 (%41,4) erkek, 554 (%58,6) kadın olmak üzere toplam 946 olgu çalışma kapsamına alınmıştır. Serum örneklerinde enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ve indirekt hemaglutinasyon (IHA) yöntemleri ile parazite özgü antikorlar araştırılmıştır. Antikor yanıtı saptanan olgular batın ultrasonografisi ve akciğer grafisi ile KE açısından değerlendirilmiştir. Toplam 946 olgudan beşinin (%0,53) serumunda ELISA ve IHA yöntemleri ile parazite özgü antikor yanıtı saptanmış, bu olgulardan birisinin renal cell carsinoma nedeniyle opere edildiği öğrenilmiştir. Batın ultrasonu ile yapılan radyolojik incelemede bir olguda (%0,11) karaciğer KE ile uyumlu bulgular saptanmış ve hastanın genel cerrahi bölümünde cerrahi müdahale sonucu KE tanısı doğrulanmıştır. Diğer üç olguda ise bu yöntemlerle KE saptanamamıştır. Bu sonuçlarla tek başına eozinofilinin KE’i düşündürmeye yeterli bir bulgu olmadığı, öncelikle KE’in klinik veya radyolojik bulguları olan hastalarda bu parazitin araştırılması gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Eozinofili, ekinokokkozis, eozinofili