Olgu Sunumu

Entübe Hastada Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) Nedenli Nadir Bir Oral Miyazis Olgusu

10.4274/tpd.galenos.2021.81300

  • Tuğçe Ünalan Altıntop
  • Nafiye Koç
  • Sıla Çetik
  • Serpil Nalbantoğlu
  • Yakut Akyön
  • Sibel Ergüven

Gönderim Tarihi: 16.05.2021 Kabul Tarihi: 17.12.2021 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(1):75-77 PMID: 35232710

Miyazis, canlı larvaların doku infestasyonuna verilen isimdir. Oral miyazis hastalığın oldukça nadir görülen formudur. Predispozan faktörler açık ağız, bilinç kaybı ve kötü ağız hijyenidir. Genellikle tropik ve subtropik bölgelerde ve düşük sosyo-ekonomik seviyeli kırsal kesimlerde görülmektedir. Tedavi için mekanik temizleme ve ivermektin kullanımı tercih edilmektedir. Burada, 69 yaşında entübe bir miyokard infarktüsü hastasında oral miyazis olgusu sunulacaktır. Hastanın ağzında çok sayıda larva tespit edilmiş ve mekanik olarak temizlenmiştir. Mikroskopik inceleme sonucu larvalar oldukça nadir bir tür olan Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) olarak tespit edilmiştir. Oral miyazisin önlenmesinde, hasta bakımı, ağız sağlığı bakımı, diş hastalıklarının etkin tedavisi, sinek popülasyon kontrolü ve riskli gruplarda maske kullanımı önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Miyazis, oral, Phormia regina, entübasyon, larva

Tam Metin (İngilizce)