Özgün Araştırma

Enne Baraj Gölünden Alburnus alburnus Lin.,1758, İnci Balığında Paraergasilus longidigitus Yin, 1954 (Copepoda: Poecilostomatoida) İnfestasyonları

  • Mustafa KOYUN
  • Faik Naci ALTUNEL
  • Ahmet ÖKTENER

Gönderim Tarihi: 27.10.2006 Kabul Tarihi: 22.03.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):158-161

Bu çalışmada, Enne Baraj Gölü’ nden yakalanan Alburnus alburnus Lin.,1758’un solungaç flamentlerinde Türk Faunası için ilk kez Paraergasilus longidigitus Yin, 1954 (Copepoda: Poecilostomatoida) teşhis edilmiştir. Çalışma Haziran 1998 - Mayıs 1999 arasında yürütülmüş ve toplam 208 balık toplanmıştır.Parazitik kopepodun dağılımıyla ilgili balığın cinsiyeti, uzunluğu kaydedilmiştir. Balıklar P. longidigitus ile %56,7’lik bir yüzde ve 6.2 ortalama intensite ile infeste olmuşlardır. İnci balıklarında mevsimsel infestasyon yüzdesi ve ortalama intensitede sonbahar %74,2 ile daha yüksektir. Erkek ve dişi balıklardaki infestasyonda belirgin bir fark görülmemiştir. Artan balık büyüklüğüne bağlı olarak infestasyon yüzdesinde bir artış kaydedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Paraergasilus, inci balığı, Alburnus, Enne Baraj Gölü, Türkiye