Özgün Araştırma

Endoparazitli (Fasciola spp., Dicrocoelium dendriticum, Kist Hidatik, Trichostrongylidae ve Protostrongylidae) Koyunlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler

  • Erol AYAZ
  • Ali ERTEKİN
  • Nalan ÖZDAL
  • Zeynep TAŞ

Gönderim Tarihi: 19.04.2006 Kabul Tarihi: 14.02.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):57-61

Bu çalışma, endoparazitlerle enfekte koyunların bazı biyokimyasal kan parametreleri ile vitamin B12 ve bazı makro element düzeylerinde oluşan değişimleri tespit etmek amacıyla planlanmıştır. Van Belediyesi Mezbahanesine kesim için getirilen koyun-lardan kesim öncesi kan, kesim sonrası dışkı örnekleri alınmış ve kesim sonrası tüm iç organlar Fasciola spp., Dicrocoelium dendriticum, kist hidatik yönünden kontrol edilmiştir. Alınan dışkı örneklerinin nativ, sedimentasyon, flotasyon ve Baermann-Wetzel yöntemleri ile helmintolojik muayeneleri yapılmıştır. Hem iç organ hem de dışkı muayenelerinde herhangi bir parazite rastlanmayan koyunlar kontrol, makroskobik muayenelerinde ve dışkı örneklerinde aynı grup parazitle enfekte olan koyunlar da deneme grubu olarak kullanılmıştır. Yapılan analizlerde parazitli gruplarda total protein (Trichostrongylidae ve kist hidatikde), globülin, amilaz, klor, vitamin B12 düzeylerinde saptanan artışlar ile albümin, magnezyum, fosfor miktarlarında gözlenen azalmalar istatistik olarak anlamlı bulunmuştur. Diğer parametrelerde ölçülen değişimler istatistik olarak bir önem ifade etmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Koyun, Endoparazit, Biyokimyasal Parametre