Olgu Sunumu

Eksternal Oftalmomiyazis: Bir Olgu Sunumu

10.4274/tpd.galenos.2020.6677

  • Merve Sena Kunduracı
  • Işıl Kutlutürk
  • Gamze Tanındı Duman
  • Erdal Polat

Gönderim Tarihi: 20.11.2019 Kabul Tarihi: 02.06.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(4):261-263 PMID: 33269574

Oftalmomiyazis gözün sinek larvalarıyla olan enfestasyonudur. Oestrus ovis, Dünya’da oftalmomiyazisin en yaygın nedenlerinden biridir. Burada, İstanbul şehir merkezinde yaşayan ve hayvan temas öyküsü bulunmayan 18 yaşında bir kadın hastada Oestrus ovis’in neden olduğu bir eksternal oftalmomiyazis tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oftalmomiyazis, insan, Oestrus ovis, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)