Özgün Araştırma

Ekinokokkozis Şüpheli Olgularda Fasciola hepatica Enfeksiyonu

10.5152/tpd.2011.20

  • Nermin Şakru
  • Metin Korkmaz
  • Mustafa Demirci
  • Aydınten Kuman
  • Ülgen Zeki Ok

Gönderim Tarihi: 20.01.2011 Kabul Tarihi: 27.02.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):77-80

Amaç:

Koyun ve sığırların karaciğer kelebeği olan Fasciola hepatica; insanları tesadüfen enfekte edebilir. Fasciolosisin eozinofili, karın ağrısı ve hepatomegali gibi başlıca bulgu ve belirtileri Türkiye’de de yaygın bir enfeksiyon olan, Echinococcus granulosus’un neden olduğu Kistik Ekinokokkozise de (KE) bağlı olabilir.

Yöntemler:

KE olduğu şüphelenilen 226 olgunun serum örnekleri; F. hepatica’ya karşı oluşan antikorlar yönünden salgısal ELISA (ES-ELISA) testiyle, E. granulosus antikorları için ELISA ve indirekt hemaglütinasyon (IHA) testleriyle çalışılmıştır. Seropozitif fasciolosis olguları ayrıca radyolojik olarak değerlendirilmiş ve F. hepatica yumurtaları açısından incelenmiştir.

Bulgular:

226 KE şüpheli olgudan beşi (%2.2) fasciolosis ve 96’sı (%42.4) KE için seropozitif olarak bulunmuştur. Radyolojik bulgular; üç olgunun fasciolosis olduğunu doğrulamasına rağmen ancak iki hastada F. hepatica yumurtaları bulunmuştur.

Sonuç:

Bu veriler; insan fasciolosisinin Türkiye’de bildirildiği gibi nadir olmadığını düşündürmektedir. Özellikle eozinofili, karın ağrısı ve karaciğer lezyonları varlığında F. hepatica enfeksiyonundan şüphelenilmesi yerinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkozis, fasciolosis, Türkiye