Özgün Araştırma

Şehir, İlçe ve Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Görülme Sıklığı

  • Erdoğan MALATYALI
  • Semra ÖZÇELİK
  • Ali ÇELİKSÖZ
  • Serpil DEĞERLİ
  • Dilara YILDIRIM

Gönderim Tarihi: 21.05.2007 Kabul Tarihi: 03.12.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):54-58

Bu çalışmada, Sivas merkez ve bazı ilçelerde ilköğretim çağındaki öğrenciler arasında bağırsak paraziti yaygınlığının belirlenmesi ve 1985 yılından bu yana yörede yapılan çalışmalar göz önüne alınarak parazit yaygınlığında ve çeşitliliğinde son yirmi iki yılda oluşan farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda toplanan örnekler direkt mikroskopi ve uygun boyama yöntemleriyle incelenmiştir. Ayrıca uygulanan anketlerle, bağırsak parazitlerinin öğrencilerin fiziksel gelişmeleri, başarı ve sosyoekonomik durumlarıyla ilişkisi değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan öğrencilere ait 730 dışkı örneğinin 191 (%26,2)’inde, 683 selofan bant örneğinin 88 (%12,9)’inde ve her iki örneğin de alındığı 677 öğrencinin 251 (%37,1)’inde bağırsak paraziti saptanmıştır. En sık rastlanan beş parazit türü sırasıyla Giardia intestinalis (%13,7), Enterobius vermicularis (%12,6), Entamoeba coli (%7,4), Blastocystis hominis (%2,2) ve Hymenolepis nana (%1,2)’dır. Bağırsak parazitine en sık Çeltek Köyü İlköğretim Okulunda rastlanmıştır (%50,0). Bu okulu İmranlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (%45,7), 60.Yıl İlköğretim Okulu (%36,3) ve Koyulhisar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (%21,3) izlemektedir. Parazit varlığı ile boy, kilo, okul başarısı arasında istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki bulunamazken, sosyoekonomik düzey ile anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, geçmişte aynı yörede benzer yaş gruplarında yapılan çalışmalar incelendiğinde parazit görülme sıklığında ve çeşitliliğinde bir azalma olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, İlköğretim öğrencileri, Sivas