Özgün Araştırma

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarında 2005 Yılı Boyunca Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Aysu DEĞİRMENCİ
  • Naser SEVİL
  • Koray GÜNEŞ
  • Ayşegül YOLASIĞMAZ
  • Nevin TURGAY

Gönderim Tarihi: 03.10.2006 Kabul Tarihi: 17.04.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):133-135

Bu çalışmada, 1 Ocak - 31 Aralık 2005 tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı’na başvuran 3925 hastada bağırsak parazitlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 3925 hastadan alınan gaita ve selofan bant preparatlarının mikroskobik incelenmesinde toplam 590 (%15,03) örnekte bir veya birden fazla bağırsak paraziti saptanmıştır. En sık saptanan 5 parazitin, Blastocystis hominis (%4,96), Cyclospora spp. (%1,91), Enterobius vermicularis (%1,86), Entamoeba coli (%1,78) ve Giardia intestinalis (%1,78) olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, mikroskobik inceleme