Özgün Araştırma

Ege Denizi’nin Kuzeyinden Yakalanan Bir Sarıgöz Balığında Ceratothoa oestroides (Risso, 1826) (Isopoda: Cymothoidae)

  • Sami GÖKPINAR
  • Ediz Kağan ÖZGEN
  • Kader YILDIZ

Gönderim Tarihi: 03.11.2008 Kabul Tarihi: 26.02.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):188-190

Ceratothoa oestroides (Risso, 1826) çeşitli balıklarda bulunan bir ektoparazittir. Bu parazit Balıkesir’de avlanan sarıgözün (Spondyliosoma cantharus) kaudal pedonkülünde tespit edilmiştir. Ceratothoa oestroides türüne sarıgöz balıklarında ilk kez rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ceratothoa oestroides, Cymothoidae, Isopoda, sarıgöz, Spondyliosoma cantharus, Türkiye