Özgün Araştırma

Ege Denizinde Levrekde (Dicentrarchus labrax L., 1758) Görülen Parazitik, Lernanthropus kroyeri’nin van Beneden, 1851 (Copepoda: Lernanthropidae) Morfolojisi

  • Erol TOKŞEN
  • Egemen NEMLİ
  • Uğur DEĞİRMENCİ

Gönderim Tarihi: 19.02.2008 Kabul Tarihi: 14.05.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):386-389

Bu çalışmada Lernanthropus kroyeri’in ayrıntılı tanımı verilmiştir. Örnekler Türkiye’nin batısında İzmir’de yetiştiricilik yapan ticari bir işletmeden temin edilen levreklerden (Dicentrarchus labrax L.) alınmıştır. Morfolojik ayrıntılar taramalı elektron mikroskobu kullanılarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kopepod parazit, Lernanthropus kroyeri, levrek, Dicentrarchus labrax, SEM