Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2024;48(1):0-0

2024 yılının ilk sayısını 9 özgün araştırma makalesi, 2 olgu sunumu ve 1 derleme ile çıkarmaktayız. Özgün araştırmalarda tıbbi ve veteriner parazitoloji alanlarından makaleler arasında; deprem bölgesinden sıtma tanısında hızlı testlerin duyarlılığı konusunda, konjenital toxoplasmosis ile ilgili bir makale, Acanthamoeba’nın patolojisi ile ilgili gösterge olabilecek karakteristiklerini irdeleyen bir makale, baş biti araştırması ile Aedes türlerinin larvalarına karşı kullanılabilecek yeni formülasyonlarla oluşturulan larvasitlerin etkinliğinin değerlendirilmesi, Bursa’da sokak köpeklerindeki uyuz sıklığının araştırıldığı bir makale sunulmaktadır.

Olgu sunumlarında ise Plasmodium falciparum/Salmonella Typhi birlikteliği ile nadir görülen bir kist hidatik olgusu verilmiştir. Derlemede ise memelilerdeki Acanthocephala türlerini inceleyen bir makaleye yer verilmiştir.

Dergimizin ESCI için de başvurusu yeniden yapılmış olup sonucu beklenmektedir. Bu sürece büyük katkısı olan ve gönderilen makalelere özveri ile hakemlik yapan, bu sayının sonunda da listesi yayınlanan akademisyenlerimize de teşekkür etmek ve minnetlerimi sunmak isterim.

SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru/kabul sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi”nin bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör