Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2023;47(3):0-0

Bu yılın üçüncü sayısında 9 özgün araştırma, 2 derleme ve bir olgu sunumu yer almaktadır. Özgün makalelerde, Acanthamoeba’nın moleküler tanısından leishmaniasis ve scabies ile ilgili makalelerin bibliyometrik ve scientometrik analizine, balık parazitlerinden, Ağrı ilinde sığırlardaki fascioliasis yaygınlığına, bazı yağların cryptosporidiosis üzerine etkinliğine ve Orta ile Doğu Karadeniz’de ev tozu akarlarının yaygınlığına oldukça geniş bir yelpazede araştırmalar bulunmaktadır. Derleme makalelerde ise ülkemizde Blastocystis alt tiplerine ve kedilerde görülen parazitlerin yer aldığı çalışmalar sunulmuştur. Olgu sunumunda ekstrem bir kist hidatik olgusuna yer verilmiştir.

SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru/kabul sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi”nin bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör