Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2022;46(4):0-0

2022 yılının dördüncü ve son sayısını 11 özgün araştırma makalesi, 1 olgu sunumu, 1 derleme ve 2 editöre mektup olmak üzere 15 makale ile çıkarmaktayız.

Özgün araştırmalarda tıbbi ve veteriner parazitoloji alanlarından makaleler arasında; sularda protozoon parazitlerin araştırılması, kanser hastalarında P. jirovecii varlığının incelenmesi, endoskopi ve kolonoskopi yapılan hastalarda parazitlerin belirlenmesi, gebelerde toxoplasmosis, koyun ve keçilerde A. phagocytophilum varlığı, Blefarit nedeni olarak Demodex, Anopheles popülasyonlarında yapılan genetik çalışmalar, Adana ilimizde baş biti durumunun belirlenmesi ve uyuz tedavisinde çay ağacı yağının kullanılması gibi farklı alanlarından makalelere yer verilmiştir.

Derleme makalemizde ise hem ülkemizin hem de Dünya’da birçok ülkenin önemli sorunlarından biri olan Toxoplasma gondii enfeksiyonuna karşı geliştirilmeye çalışılan rekombinant protein tabanlı aşılarla ilgili detaylı bir incelenme sunulmuştur. Olgu sunumunda da endemik alan dışında da görülebileceğine ilişkin ve klinisyenlerin de dikkatini çekeceğini umduğumuz iki KKKA olgusuna yer verilmiştir.

Bilindiği üzere dergimiz Türkiye Parazitoloji Derneği’nin (TPD) oldukça kısıtlı kaynakları ile yayın
hayatını sürdürmektedir. Derginin çıkartılması en büyük harcama kaynağını oluşturduğundan kaynaklar sürekli eksiye doğru gitmektedir. Bu nedenle 2023 yılı başından itibaren dergimize gönderilecek olan makalelerden dernek üyesi olan ve olmayan yazarlar için farklı olacak şekilde makale başına belli bir ücret alınmasına TPD Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Dergimizin ESCI için de başvurusu yeniden yapılmış olup sonucu beklenmektedir. Bu sürece büyük katkısı olan ve gönderilen makalelere özveri ile hakemlik yapan, bu sayının sonunda da listesi yayınlanan akademisyenlerimize de teşekkür etmek ve minnetlerimi sunmak isterim.

SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru/kabul sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi”nin bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör