Editörden

Editörden

  • Abdullah İNCİ

Turkiye Parazitol Derg 2022;46(3):0-0

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi ve Türkiye Parazitoloji Derneği’nin uzun yıllar başkanlığını yapmış Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL hocamızla ilk olarak 1989’da İstanbul’da 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi’nde karşılaştım ve tanıştım. Bu kongrede öncelikli olarak muhterem hocamın çok dirayetli liderlik özelliğini fark ettim. Takip eden yıllarda da hocamızın liderliğinin sadece Türkiye’de parazitoloji camiası içerisinde değil bütün dünyada da kabul gördüğünü gözlemledim.

Kıymetli hocamızla birlikte organize ettiğimiz gerek ulusal parazitoloji (uluslararası katılımlı) kongrelerinde ve gerekse uluslararası parazitoloji kongrelerinde hocamın mükemmel bir yöneticiliği yanında çok güçlü iletişimine ve organizatörlüğüne de yakından şahit oldum. Bu platformlar vesilesiyle de kendisinden çok şey öğrendim. Gördüm ki, “Muhteşem Hoca” olmak için; mükemmel insan, mükemmel eş, mükemmel bir bilgi birikimi, alçakgönüllü, herkese saygılı olmak gerektiğini bir kere de ÖZCEL Hocamdan öğrendim.

Bu kongrelerde ÖZCEL Hocamız katılımcıların mükemmel bir bilim insanı nasıl yetiştirildiğine dair her türlü ortamı sağladığını bunun için adeta ekstra gayretler gösterdiğini, yorulmadan, usanmadan büyük bir özveriyle çalıştığını yakinen gözlemledim. Diyebilirim ki, bugün Türkiye’de parazitoloji sahasında yetişmiş hemen herkeste muhterem hocamızın büyük emeği vardır.

Sayın Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL Hocamızın liderliğinde düzenlenen ulusal (uluslararası katılımlı) ve uluslararası kongrelerde beşeri ve veteriner parazitoloji sahalarında çok sayıda tematik modern parazitoloji kitapları üretilmiştir. Bu modern parazitoloji kitaplarının hazırlanmasında çok sayıda bilim insanı görev almıştır. Bu sayede Türkiye’de parazitoloji sahasında, hem güncelin yakalaması ve hem de bilgi birikiminin artması sağlanmıştır. Üretilen eserler klasikler arasında yerini almış birer kaynak kitap olarak hem tıp fakültelerinde hem de veteriner fakültelerinde müracaat kitapları olarak kullanılmaktadırlar. Muhteşem hocamızın Başkanlığında parazitoloji kongreleri, adeta bir liderlik okulu gibi yeni nesil liderlerin yetişmesine ortam oluşturmuştur.

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL Hocamız yakaladığı yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanlarıyla kendisini dünya standartlarına göre yetiştirmiş ve elde ettiği her türlü bilgi birikimini de güzel ülkemiz Türkiye ve aşık olduğu Yüce Türk Milleti için kullanmıştır. Bu noktada kıymetli hocamızın akademik ve yönetimsel faaliyetlerinin yanında Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) bünyesindeki saha çalışmaları, Sağlık Bakanlığı’na danışmanlıkları en öne çıkan çalışma alanlarını oluşturmuştur.

Çok kıymetli hocamızın bir ömür verdiği parazitoloji bilimi, bugün Türkiye’de dünya standartlarını yakalamış durumdadır. Bu gelişmişlikte muhterem hocamızın liderliği ve katkıları büyük olmuştur. Özellikle medikal tıp parazitoloji ile veteriner hekimliği parazitolojisinin bir bütün halinde bu günlere ulaştırılması ve birbirinden beslenerek ve güç alarak tek bir çatı altında yani “Türkiye Parazitoloji Derneği” bünyesinde faaliyetlerini sürdürmesini hem Türkiye’de hem de dünyada “Tek Sağlık Konsepti” için iyi bir örnek ve iyi bir modeli oluşturmuştur. Burada şunu söylemek mümkündür. Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL gerçek bir lider olarak derin bir bilgi birikimi ve yüksek öngörüsüyle “Tek Sağlık Konsepti”ne uygun olarak yıllar öncesinde “Türkiye Parazitoloji Derneği’ni kurarak ve Türkiye Parazitoloji Dergisini yayın hayatına geçirerek, kesintisiz seri halinde devam eden Ulusal Parazitoloji Kongrelerini, Dünya Parazitoloji Kongrelerini ve Dünya Leishmania Kongrelerini düzenleyerek “Tek Sağlık Konsepti”nin gelişmesine hem ulusal boyutta hem de uluslararası ölçekte çok önemli katkılar sağlamıştır.

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Cumhuriyet Devrimleri’nin tamamlayıcısı olarak 1933’te başlatmış olduğu “Üniversite Reformu”nun tarihsel doğal sürecine bağlı bir şekilde Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL gibi çok sayıda hocamız yetişmiştir. Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL Hocamızın üniversite reformuna uygun bir akademik hayat geçirdiğinin canlı şahitleriyiz. Bütün parazitologların uluslararası arenada büyük saygınlıkla kabul görmeleri için çalışmıştır. Allah muhterem hocamızdan razı olsun.

Türkiye’nin kalkınma planları ve stratejik hedeflerine paralel olarak, zaman içinde halkın üniversitelerden beklentileri de değişmiştir. Yeni dönemde, üniversitelerin sadece profesyonel bir meslek için diploma veren kurumlar olmaması gerektiği, üniversitelerin bir diplomadan çok daha farklı beklentilere de cevap verebilmeleri istenmektedir. Bu noktada Üniversitelerden;

1- Çağdaş teknolojinin gelişmesine öncülük etmek

2- İleri seviyede bilgi üretmek

3- Sorunlara alternatif çözümler üretmek

4- Üretimde yer almak

5- Yenilik ve verimliliği artırmak

6- Holistik felsefeye sahip olarak “sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı ve mutlu insan” bütünselliğini sağlamasında öncü olmaları istenmektedir.

İşte Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL Hocamız bir ömrünü hep bunlar için harcamıştır. Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL Hocamız emeklilik döneminde tam bu nokta sahadaki avcıların eğitimini görev edinmiş olması ve “Avcılar İçin El Kitabı” dahi hazırlamış olması tipik bir örnek ve model çalışmadır. Avcılara yerinde eğitimler vermiş ve onların bilmeleri gereken temel bilgileri onlara kazandırmıştır. Öte yandan muhterem hocamız, eşi Güler Hanımla birlikte çok mutlu bir şekilde yaşadıkları Seferihisar’da yöre halkı ile bütünleşmişler ve “Halkın Hocası” olmayı ve onların gönüllerinde çok büyük ve bir o kadar da özel yer etmeyi başarmıştır. Yaşadığı ilçede demokrasinin gelişmesine ve halkın daha iyi yöneticiler tarafından yönetilmesi gerektiğine inanarak seçimlere katılmış ve yerelde demokrasinin gelişmesine ve kökleşmesine azami desteği sağlamıştır. Görüldüğü gibi muhterem hocamız çok yönlü ve komple bir akademisyen olarak bu topluma tüm yönleriyle hizmetini yapmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL Hocamız yüksek disiplinli, takım çalışması yapabilen, bilgi birikimli ve özgüvene sahip, alçakgönüllü, eşitlikçi, demokrasiye inanmış ve onu özümsemiş, cesaretle karar alabilen akademisyenlerin yetişmesi için yaş sınırı kabul etmeden bir ömür boyu çalışmıştır. Yetiştirdiği akademisyenlerin de bu inanca ulaşmalarını, geleceği doğru görebilmeleri ve iyi projekte edebilmeleri olarak tarif etmiştir. Ayrıca değişen dünyaya her daim hızla adaptasyon kabiliyeti kazandıran bazı çekirdek değerlere de işaret etmiştir. Hocamızın bu çekirdek değerleri;

1- Profesyonel mükemmelliği hedeflemek,

2- Gelişmiş ve ileri çevre sağlığı yanında hayvan sağlığı ve insan sağlığı bütünselliğini gözetmek,

3- Parlak bir geleceğe odaklanmak ve değerli paydaşlara sahip olmak,

4- Akademik mükemmellik için entegre, dürüst ve samimi, sorumluluk sahibi ve hesap verebilir, kolaylaştıran, analiz yapabilen ve yorumlayabilen, savunan, üreten profesyoneller ve “Güvenilir Lider” olarak tarif etmiştir.

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL Hocamızın sağlığında bilimsel çalışmalarıyla ürettiği yüksek ışığın hak dünyasında da bol olduğu benim samimi inancımdır. Muhteşem Hocamız Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL’e Allahtan rahmet diliyorum. Türkiye’de parazitoloji camiamıza da hocamızın bizlere gösterdiği yoldan çok çalışarak ve güç birliği yaparak yolumuza devam etmemizin parazitoloji camiasının birliğini daha da kuvvetlendireceğine samimi inancımı belirtmek isterim.

Selam ve saygılarımla,

Prof. Dr. Abdullah İNCİ