Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2022;46(2):0-0

2022 yılının ikinci sayısını 12 özgün araştırma makalesi, 1 olgu sunumu ve 1 editöre mektup olmak üzere 14 makale ile çıkarmaktayız.

Özgün araştırmalarda tıbbi ve veteriner parazitoloji alanlarından makaleler arasında; Leishmania ile ilgili üç makalede, Leishmania RNA virüsü saptanması, İranlı araştırıcılardan gelen ve Zingibar officinale’nin in vitro etkisi ve kronik şark çıbanında miltefosinin etkinliğini incelenmesinden bahsedilmektedir. Ayrıca, Ankara, Kırşehir ve Van’da bağırsak parazitlerinin durumunu inceleyen üç makale, sıtma tedavisinde Endonezya deneyimi vurgulayan bir makale, pandemi döneminin sağlık hizmetlerine etkisini araştıran bir makale yer almaktadır. Ek olarak Echinococcus granulosus ve kistik Ekinokokkozis ile ilgili de üç ayrı makaleye yer verilmektedir.

Derleme makalemizde ise parazit hastalıkları ile kanser ilişkisi incelenmiş olup olgu sunumlarında ise eksternal oftalmomyiasis olguları yer almaktadır.

SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru/kabul sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi”nin bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör