Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2022;46(1):0-0

2022 yılının ilk sayısını da COVID-19 pandemisinin devam ettiği, aşılamanın hızla devam ettiği, bulaşıcılığı daha fazla olan Omicron varyantının dominant olduğu bir dönemde çıkartmaktayız.

Bu sayımızı, 11 özgün araştırma makalesi, 3 olgu sunumu ve 2 editöre mektup olmak üzere 16 makale ile çıkarmaktayız.

Özgün araştırmalarda tıbbi ve veteriner parazitoloji alanlarından makaleler arasında; Konya ilindeki toxoplasmosis seroprevansı hakkında bir makale, Trichomonas vaginalis’in rutin besiyerlerinde üretilme olanaklarının incelendiği bir makale, koyunlardaki Babesia ve Theileria yaygınlığının araştırıldığı bir makale, köpek leishmaniasisinin ve vektörlerinin Aydın ilindeki durumunu ortaya koyan iki ayrı makale, Ağrı’da sokak köpeklerindeki helmint parazitler, Van’da farklı gruplarda bağırsak parazitlerini ortaya koyan iki makale, Demodex ile ilgli bir makale ve COVID-19 ile ilişkili bazı paraziter ve viral hastalıklar ile ilgili 3 yazı bulunmaktadır.

Olgu sunumlarında ise yine oldukça ilginç bulacağınızı düşündüğümüz üç farklı konuda olguya detaylı olarak yer verilmiştir.

SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu indekse başvuru/kabul sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi”nin bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör