Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2021;45(4):0-0

2021 yılının dördüncü sayısını, 12 özgün araştırma makalesi, 3 derleme, 1 olgu sunumu ve bir video makalesi olmak üzere 17 makale ile çıkarmaktayız.

Özgün araştırmalar arasında; kuşlarda N. caninum varlığını inceleyen bir çalışma, Leishmania parazitinin ex vivo modeli, bipolar hastalar ve gebelerde Toxoplasma enfeksiyonu hakkında iki çalışma, kedilerde Cryptosporidium ve G. intestinalis’in inceleyen çalışma ile sivrisinek ve ev sineği ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.

Ayrıca, veteriner parazitoloji aşılar, dergimizde ilk kez yayınlanan G. pulchrum ile ilgili bir inceleme yazısı ve pandemi sırasında ihmal edilen parazitler hastalıklarla ilgili derleme makaleler bulunmaktadır. Bu sayımızda yer alan üç derleme makale nedeniyle Lucilia sericata’nın neden olduğu myiasis olgusunun sunumu konusundaki bir çalışma ile sınırlı tutulmuştur.

Gönderilen makalelere özveri ile hakemlik yapan hocalarımıza da tekrar teşekkür etmek ve üç konuda dikkatlerini çekmek isterim: (a) Yeni kullanmaya başladığımız makale gönderme sisteminde bazı üniversite adreslerine e-posta mesajları ulaşmadığı için eğer varsa ikincil e-posta adreslerini tarafıma göndermenizi; (b) gecikme yaşanmaması için gelen makale inceleme davetlerine “Kabul ediyorum/Kabul etmiyorum” kısmına mümkün olduğunca kısa zamanda yanıt vermenizi ve (c) makalelerin Word dosyaları üzerinde “değişiklikleri izle/track changes” ile yaptığınız düzeltmelerde adınızın çıkmadığından emin olmanızı rica ediyorum. Dergimizin öncelikle ESCI sonrasında SCI-E kapsamına alınması için gösterilen çabalarda hakemlik sisteminin son derece önemli olduğunu ve sorunsuz işlemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim.

Ayrıca sizlerin SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru/kabul sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi”nin bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör