Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2021;45(3):0-0

2021 yılının üçüncü sayısını, 9 özgün araştırma makalesi, 4 olgu sunumu ve 1 editöre mektup olmak üzere 14 makale ile çıkarmaktayız.

Özgün araştırmalar arasında; kemirgenlerde Blastocystis durumunu, Avrupa tavşanlarındaki zoonoz hastalıkları, toxoplasmosis yaygınlığını, pandeminin uyuz enfestasyonuna etkisini, D. fragilis ile E. vermicularis birlikteliğini, kistik Ekinokokkozisi ve ev sineği Musca’daki simbiyontları inceleyen çalışmalar bulunmaktadır.

Olgu sunumlarında ise yine oldukça ilginç bulacağınızı düşündüğümüz dört farklı konuda olguya detaylı olarak yer verilmiştir.

Gönderilen makalelere özveri ile hakemlik yapan hocalarımıza da tekrar teşekkür etmek ve üç konuda dikkatlerini çekmek isterim. (a) Yeni kullanmaya başladığımız makale gönderme sisteminde bazı üniversite adreslerine e-posta mesajları ulaşmadığı için eğer varsa ikincil e-posta adreslerini tarafıma göndermenizi; (b) gecikme yaşanmaması için gelen makale inceleme davetlerine “Kabul ediyorum/Kabul etmiyorum” kısmına mümkün olduğunca kısa zamanda yanıt vermenizi ve (c) makalelerin word dosyaları üzerinde “değişiklikleri izle/track changes” ile yaptığınız düzeltmelerde adınızın çıkmadığından emin olmanızı rica ediyorum. Dergimizin öncelikle ESCI sonrasında SCI-E kapsamına alınması için gösterilen çabalarda hakemlik sisteminin son derece önemli olduğunu ve sorunsuz işlemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim.

Ayrıca sizlerin SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru/kabul sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi”nin bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör