Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2019;43(4):0-0

Bu sayımızı, ikisi yurtdışından olmak üzere dokuz özgün araştırma makalesi ve üç olgu sunumu olmak üzere 12 makale ile çıkarmaktayız.

Özgün araştırmalar arasında; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sıtma Referans Laboratuvar’ına gelen çok sayıda örneğin sonuçlarını irdeleyen bir çalışma ve eliminasyon öncesi saptanan sıtma olgularının detaylarının verildiği bir çalışma ile koyunların bağırsak parazitlerini belirleyen bir çalışmaya yer verilmiştir. Ayrıca, Demodex enfestasyonu ile ilgili iki ayrı araştırma ile son yıllarda alternatif tedavide yaygın olarak kullanılmaya başlanan tıbbi sülükleri morfoloji olarak inceleyen bir araştırma bu sayı kapsamına alınmıştır.

Olgu sunumlarında ise yine ilginç bulacağınızı düşündüğümüz visseral leishmaniasis, oral myiasis ve kobayda C. caviae enfestasyonunun tedavisi ile ilgili olmak üzere üç farklı konuda olguya detaylı olarak yer verilmiştir.

2019 yılında yayınladığımız dört sayıda yer alan makalelerin incelenmesinde bizlere yardımcı olan hakem hocalarımıza ve yardımcı editör arkadaşlarımıza minnet ve teşekkürlerimi belirtmek isterim.

Dergimize gönderilen yazılarda SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi’nin” bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör