Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2019;43(2):0-0

Bu sayımızda, yurtdışından  gelen bir makale ile birlikte 6 özgün araştırma makalesi ve 4 olgu sunumu ve 1 derleme olmak üzere 11 makale ile çıkarmaktayız.

Özgün araştırmalarda, İran’da şark çıbanının epidemiyolojik trendini anlatan bir çalışma, retrospektif sıtma olgularının incelendiği iki çalışma, bağırsak parazitleri ile ilgili iki çalışma yanı sıra günümüzün sorunlarından alerjiye yol açan ev tozu akarları ile ilgili bir çalışmaya yer verilmiştir. Ayrıca, Leishmania parazitinin konak içinde nasıl yaşayıp çoğaldığından bahseden bir derleme de bu sayımızda yer almaktadır. Olgu sunumlarında ise yine ilginç bulacağınızı düşündüğümüz dört farklı konuda olguya detaylı olarak yer verilmiştir.

Dergimize gönderilen yazılarda SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi”nin bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Türkiye Parazitoloji Dergisi’nin 2014 Ekim ayından beri biyoloji alanında yardımcı editör olarak gelen makaleleri inceleme ve değerlendirme görevini yürüten Prof. Dr. Bayram Göçmen’i maalesef 22 Mart 2019’da yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığından 54 yaşında kaybettik. Aşağıda kısa zamanda gerçekleştirdiklerinden, çok emek verdiği akademik hayatından kısaca bahsetmek istedim.

Bayram, 23 Aralık 1965 tarihinde Kıbrıs’ın Çanakkale’sinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Güzelyurt’ta tamamladıktan sonra 1984 yılında kazandığı Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde bir yıl okuduktan sonra, 1985’de yeniden girdiği üniversite sınavında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü kazandı ve 1989’da da Fakülte birincisi olarak mezun oldu. Aynı Fakültenin Zooloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve sonrasında da doktora eğitimini 1996 yılında tamamladı. 1991’de araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatında büyük bir heves ve azimle çalıştığı aynı anabilim dalında 2003 yılında Doçent, 2009 yılında da profesör oldu. Büyük bir kısmı uluslararası dizinlerde yer alan 142 makalenin yanı sıra, 14 kitap ve/veya kitap bölümü ve çok sayıda ulusal ve uluslararası bildiriye de imzasını attı.

Profesyonel düzeyde doğanın ve canlıların fotoğraflarını çekmeyi de çok sevmişti. Hem çalışmaları hem de fotoğraf tutkusu için doğada, dağlarda, bayırlarda dolaşan Bayram, hastalandıktan sonra en çok doğaya gidememekten yakınmıştı.

Çalışmalarını, Herpetoloji alanında yeni taksonlar tanımlamaktan yılan zehirlerinin özellik ve etkilerini araştırmaya kadar geniş bir yelpazede yürüttü. Bilim insanlığı ile doğa fotoğrafçılığı tutkusunu birleştirdi ve ülkemizdeki türlerle ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunduğu web sayfaları www.bayramgocmen.com hazırladı, “National Europe Project”e üye olan ve 2011 yılında kurulan, çok sayıda doğa fotoğrafçısının fotoğraflarını paylaşabildiği, görsel bir şölen ve eğitim sunan TürkHerptil’in www.turkherptil.org/ kuruculuğunu yaptı. Türkiye’de ve KKTC’de yeni türlerin keşifleri ve bunların korunması adına mücadele verdi. Bilim dünyasında yeni keşfedilen 6 tür/alttüre Bayram’ın ismi veya soy ismi verildi.

Toplamda 10 yüksek lisans, 7 doktora tezini öğrencileri ile birlikte tamamladı, ancak 1 doktora ve 2 yüksek lisans tezini de bütün hastalığı boyunca yanından hiç ayrılmayan öğrencileri ile birlikte tamamlayamadı.

Prof. Dr. Yusuf Özbel

Baş Editör