Editörden

Editorial

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2023;47(1):0-0

EDİTÖRDEN

2023 yılının ilk sayısını 12 özgün araştırma makalesi ile ülkemizde yaşanan, 10 ili fiziksel olarak etkilediği halde bütün Türkiye’de hissedilen en büyük deprem felaketinin hemen sonrasında çıkarmaktayız. Bu felakette Akut dönemde yapılması gereken işlemlerden sonra bizler de Türkiye Parazitoloji Derneği mensupları olarak neler yapabileceğimiz konusunda konuşmak üzere anabilim dalı başkanlarımız ile online bir toplantı düzenlemek istiyoruz. Bu konudaki görüşlerinizi bana her zaman yazabilirsiniz.

Özgün araştırmalarda tıbbi ve veteriner parazitoloji alanlarından makaleler arasında; toxoplasmosis yaygınlığı ile ilgili dört makale, İran’da Trichostrongylus türlerinin COX1 geni ile moleküler karakterizasyonunu içeren bir makale, salyangozlarda F. hepatica larval formlarının yaygınlığını inceleyen bir çalışma ile insan fascioliasisinde enzimlerle ilgili bir araştırma, kazların sindirim ve solunum sistemindeki helmintlerle ilgili bir makale ve R. rattus’un ektoparazitleri ile bağırsak parazitlerini inceleyen İran’dan bir araştırma bulunmaktadır.

Dergimizin ESCI için de başvurusu yeniden yapılmış olup sonucu beklenmektedir. Bu sürece büyük katkısı olan ve gönderilen makalelere özveri ile hakemlik yapan, bu sayının sonunda da listesi yayınlanan akademisyenlerimize de teşekkür etmek ve minnetlerimi sunmak isterim.

SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru/kabul sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi”nin bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel

Baş Editör