Özgün Araştırma

Edirne Merkez İlçesi Kedi ve Köpek Evindeki Köpeklerde Leishmaniasis Seroprevalansı

10.5152/tpd.2016.4507

  • Ayşe Düzbeyaz
  • Nermin Şakru
  • Seray Töz

Gönderim Tarihi: 02.09.2015 Kabul Tarihi: 29.02.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(2):56-58

Amaç:

Bu çalışmada, Edirne’de köpek Leishmaniasis (KanL) yaygınlığı ile ilgili bir verinin bulunmaması nedeniyle, merkez ilçesindeki köpeklerdeki Leishmaniasis seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır.

Bulgular:

Araştırmadaki köpeklere ait serumların tamamı seronegatif olarak bulunmuştur.

Yöntemler:

Edirne Merkez İlçesi Kedi ve Köpek Evinde yaptığımız çalışmamızda, 37 köpeklerden alınan serumlar İndirekt Floresan Antikor Testi ile leishmaniasis açısından taranmıştır.

Sonuç:

Çalışmamızın Edirne bölgesi için bir ön çalışma olarak değerlendirilip, daha verimli sonuç alınabilmesi için daha fazla sayıda ve farklı bölgelerden köpeğe serolojik tarama yapılmasının ve vektör Phlebotomus türlerinin belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Leishmania infantum, Canine leishmaniasis, İndirekt Floresan Antikor Testi, Edirne, Türkiye