Derleme

Echinococcus granulosus’un in vitro Kültürü

  • Cenk Soner BÖLÜKBAŞ
  • Ahmet DOĞANAY

Gönderim Tarihi: 16.05.2008 Kabul Tarihi: 15.09.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):360-365

Hidatidosis, Echinococcus türlerine ait larva şekillerinin insan ve hayvanlarda oluşturduğu, insan ve havyan sağlığı ile ekonomik yönden oldukça önemli, zoonotik bir hastalıktır. Türkiye’de gerek insanlarda, gerekse hayvanlarda hidatidosisden sorumlu tür olan Echinococcus granulosus’la ilgili geçmişten günümüze yapılan çalışmalarla parazitin biyolojisi, fizyolojisi ve biyokimyasal özellikleriyle ilgili pek çok bulgu ortaya konmuş, antijen üretimi, aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında da sıklıkla in vitro kültür metodları kullanılmıştır. Bu makalede E. granulosus’un in vitro kültürü çeşitli başlıklar altında irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus, in vitro kültür