Özgün Araştırma

Diyarbakır İl Merkezinde Farklı Bölgelerdeki Beş İlköğretim Okulunda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması

  • Aslıhan UZUN
  • Fikret TEKAY
  • Özge KARAŞAHİN
  • Simten YEŞİLMEN
  • Mehmet TOPÇU
  • Kadri GÜL

Gönderim Tarihi: 08.03.2004 Kabul Tarihi: 22.06.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(3):133-135

Bu çalışmada, Diyarbakır’ın değişik bölgelerinde bulunan, sosyoekonomik düzeyi farklı beş ilköğretim okulundan alınan toplam 933 dışkı örneği direkt mikroskobik inceleme ve Para Set Float dışkı kaplarında flotasyon yöntemi uygulanarak incelenmiştir. Araştırmada, 933 dışkı örneğinin 490’ında (% 52.51) çeşitli bağırsak parazitleri tespit edilmiştir. Bunların 151’inde (%30.81) Giardia intestinalis, 140’ında (%28.57) Hymenolepis nana, 75’inde (%15.30) Entamoeba coli, 40’ında (%8.16) Trichuris trichura, 36’sında (%7.34) Iodamoeba butschlii, 29’unda (%5.91) Ascaris lumbricoides, 17’sinde (%3.46) Enterobius vermicularis, 2’sinde (%0.4) Entamoeba histolytica bulunmuştur. Çalışmamızın sonucunda, sosyoekonomik düzeyi düşük bölgede bulunan ilköğretim okullarında ve bunların içinde özellikle Alpaslan İlköğretim Okulu öğrencilerinde parazitlik oranının daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, ilkokul öğrencileri