Özgün Araştırma

Diyarbakır Dicle İlçesi Dedeköy ve Durabeyli’de Kutanöz Leishmaniasis Olgularının İncelenmesi

  • Melikşah ERTEM
  • Sema AYTEKİN
  • Hamit ACEMOĞLU
  • Nezahat AKPOLAT
  • Nevzat AYTEKİN

Gönderim Tarihi: 23.02.2004 Kabul Tarihi: 21.04.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):65-68

Dicle Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı’na 2001 yılında çoğunluğu Diyarbakır’ın Kuzeydoğusunda bulunan iki köy olan Durabeyli ve Dedeköy’den gelen kutanöz leishmaniasis olgularında saptanan artış salgın olarak yorumlanmış ve olguların değerlendirilmesi amacıyla iki aşamada gerçekleştirilen bu çalışma planlanmıştır. Bu köylerde anonsla, muayeneye gelen 78 kişinin lezyonundan alınan örneklerde giemsa boyama ile parazitolojik inceleme yapılmış, ayrıca olası diğer olguları saptamak amacıyla bu köylerde yaşayanlardan 443’ü dermatolojik olarak muayene edilmiştir. Alınan 78 örnekten yapılan Giemsa boyalı preparatların 20’sinde (%25.6) Leishmania amastigotları görülmüştür. Köylerde yapılan incelemelerde 443 kişinin 101’inde (%22.79) skar yada lezyon saptanmıştır. Bu 101 kişinin 44’ünde skar, 57’sinde lezyon olduğu, ilk olguların ise 30 ay önce başladığı ve giderek sayıda artma olduğu tesbit edilmiştir. Bu salgının bireylerin yaşama koşullarından, GAP sulama ve tarım projesinden kaynaklanabileceğini akla getirmiştir. Ancak elimizdeki veriler görülen salgını sulu tarıma bağlamaya yetecek düzeyde değildir. Çalışmamızdan 30 ay önce ilk çıkan olguların çok azına tedavi uygulanmıştır. Bu salgında tedavi edilmemiş olguların varlığı etkili olabileceği düşünülmüştür. Köylerden KL’in endemik olduğu Şanlıurfa gibi bir ile mevsimlik işçi olarak gitmediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz leishmaniasis, salgın, sulama, tarım