Özgün Araştırma

Diyarbakır Bölgesindeki Sahipsiz Köpeklerde Toxoplasmosis, Leishmaniasis ve Listeriozisin Seroprevalansı

  • Hasan İÇEN
  • Cahit BABÜR
  • Servet BADEMKIRAN
  • Bekir ÇELEBİ
  • Aynur ŞİMŞEK
  • Nihat ÖZYURTLU
  • Aysegul TAYLAN ÖZKAN

Gönderim Tarihi: 24.09.2009 Kabul Tarihi: 12.12.2009 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):6-10

Bu çalışmayla Diyarbakır yöresindeki sahipsiz köpeklerde toxoplasmosis, listeriozis ve leishmaniasisin seroprevalansını belirlemek amaçlanmıştır. Toplam 100 sağlıklı köpekten alınan kan örneklerinde sırasıyla toxoplasmosis için Sabin‐Feldman Dye Test (SFDT), leishmaniasis için İndirekt Floresan Antikor Testi (IFAT) ve listeriosis için Osebold Agglutination Testi (OAT) yöntemleri ile seropozitiflik oranları belirlenmiştir. Toxoplasmosis %94, Listeriozis %17 oranında seropozitif olarak tespit edilirken, leishmaniasis bütün örneklerde seronegatif bulunmuştur. Toxoplasmosis ve listeriosis yönünden istatistiksel olarak yaş ve cinsiyet açısından önemli bir fark bulunamamıştır. Sonuç olarak; Diyarbakır yöresindeki sahipsiz köpeklerde toxoplasmosis ve listeriosise karşı spesifik antikorlar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Köpek, toxoplasmosis, listeriosis, leishmaniasis