Özgün Araştırma

Dicrocoelium dendriticum’un Koyun Karaciğerinde Yaptığı Tahribatın Morfolojik ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi

  • Sami ŞİMŞEK
  • Ali Osman ÇERİBAŞI
  • Armağan Erdem ÜTÜK

Gönderim Tarihi: 16.08.2004 Kabul Tarihi: 14.10.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):189-191

Morphological and Histopathological Examination of Liver Damage Caused by Dicrocoelium dendriticum in Sheep Livers

Anahtar Kelimeler: Dicrocoelium dendriticum, Histopatoloji